Reservering
Beschikbaarheid en reservering van de campings? Gaat uw gang, kies voor de Auvergne !

Disclaimer

Identificatie
Identiteit: Fédération Régionale de l’Hôtellerie de Plein Air d’Auvergne
Adres : CCI Clermont Ferrand
148 Boulevard Lavoisier
63000 Clermont Ferrand
Tél : 06 25 33 00 94
Email : frhpa.contact@gmail.com
Directeur van publicatie: Christian Pommier
Ontwerp en realisatie: INAXEL / FRHPA, Sylvie JORY

Accommodatie van de site
Bedrijf INAXEL – 41, rue François Coli – 34130 MAUGUIO
Tel: 04 67 17 30 80
e-mail: contact@inaxel.com

Foto ‘s
Alle beelden op deze website zijn auteursrechtelijk.

Persoonlijke informatie
Een ieder heeft recht op toegang, wijziging, verbetering en schrapping van de hem betreffende gegevens (artikel 34 van de wet “Informatique et Liberté” van 6 januari 1978). Voor uitoefening van dit recht gelieve zich te richten aan het secretariaat van de FRHPA, waarvan de adres gegevens hierboven staan vermeld.

Intellectuele eigendom
Deze site is onderdeel van de Franse en internationale wetgeving inzake auteursrecht en intellectuele eigendom.
De reproductie van alle of een deel van deze site op elektronische wijze of op papier (met uitsluiting van downloadbare documenten) is formeel verboden tenzij uitdrukkelijk toegestaan door de directeur van de publicatie.

Hypertextlinks naar andere sites
De site kan links naar andere sites bevatten.
De Auvergne-FRHPA kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de lay-out of inhoud welke is verkregen via deze sites.

Verantwoordelijkheden van de FRHPA in de Auvergne
De FRHPA van de Auvergne aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onnauwkeurigheden of weglatingen met betrekking tot informatie op haar website.
De FRHPA van de Auvergne wijst elke verantwoordelijkheid af voor de eventuele moeilijkheden tot toegang van deze Site of voor elk ontbreken van communicatie.

Toepasselijk recht
Deze voorwaarden worden toegepast aan de Franse wet.
Alleen de Franse rechtbanken zijn bevoegd om geschillen met betrekking tot deze site te behandelen.